raumyr skole, kongsberg

I forprosjektet ble hovedgrep lagt med organisering av aktiviteter, terreng og landskapsbehandling. I detaljprosjektert ble dette videre arbeidet med detaljerte planer for terrengbehandling, overvannshåndtering (vesentlig åpne, grønne løsninger), utforming av lekearealer, inngangssoner, skoleplass, sykkelparkering og tilbringing (Kiss and Drive).

Hovedgrepet er adkomst fra sydvest, stor parkering i syd på nedre nivå, neste nivå er utformet med mange lekeområder/stasjoner og mot skogen i nordøst er det en fin arena for naturlig lek.

Selv om skolen er stor er funksjonene kompakte og skaper en grad av intimitet. Men også opplevelse av dynamikk i trygge omgivelser.

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Raumyr, Kongsberg
Oppdragsgiver:
Kongsberg kommune
Totalentreprise: Consto AS
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland 
Prosjektperiode: 2013-2015
Foto: Dag Jenssen