Feste Kapp AS

Epost: kapp@feste.no  Telefon: 61 16 83 00 Post: PB 113, 2858 Kapp

Feste Kapp har kontor på Kapp, Østre Toten, ca 15 km sør for Gjøvik. Kontoret består for tiden av to landskapsarkitekter. Vi inngår i et kontor-felleskap med produkt designere og grafiske designere som nærmeste naboer, og er derfor del av et større kreativt miljø hvor vi drar nytte av hverandre både sosialt og faglig.

Feste Kapp arbeider hovedsakelig med prosjektering, overordnede planvurderinger, arealplanlegging (reguleringsplaner), konsekvensutredninger, stedsanalyser og stedsutvikling.

Detaljprosjektering av alle typer anlegg er en viktig del av virksomheten. Vi arbeider hovedsakelig med prosjektering av ulike anlegg som skoler, barnehager, gater og byrom og med reguleringsplaner for bolig- og næringseiendommer. Mange av planene våre følger vi fra reguleringsplan til detaljprosjektering og til ferdig bygget prosjekt. I mange av oppgavene våre arbeider vi tett sammen med andre fagfelt, særlig arkitekter.

Feste Kapp legger vekt på å formgi anlegg med utgangspunkt i stedets egne kvaliteter og rammer. Vårt mål er å gi gode helhetlige svar og bidra til å skape omgivelser med høy estetisk kvalitet og bruksverdi.

Vi utfører:

  • Prosjektering/ detalj-prosjektering av uteanlegg
  • Reguleringsplaner
  • Konsekvensutredninger
  • Stedsanalyser/ Stedsutvikling
  • Kirkegårdsplanlegging
  • 3D visualiseringer

 

 

Ansatte: 

Hans Olav Egge -  hoe@feste.no 

Ingunn Agnethe Lønstad - il@feste.no