Feste Grenland AS

Epost: grenland@feste.no   Tlf: 35 93 02 10   Post: Pb. 120, 3901 Porsgrunn Besøk:  Tordenskjoldsgt. 6, 3921 Porsgrunn

Feste Grenland AS består av ni landskapsarkitekter og fire arkitekter. I august 2019 opprettet vi avdelingskontor i Arendal.

En tverrfaglig tilnærming og fokus på en grønn profil danner utgangspunktet for prosjektene våre. Vi er opptatt av å finne de enkle og gode grepene som bygger videre på stedskarakter og lokale tradisjoner. Vi er opptatt av at prosjektene våre skal være nyskapende på ulike måter.  

Fra 2016 forsterket Feste Grenland sin kompetanse på arkitektur. Sivilarkitekt Lars Haakanes startet opp og skal i samarbeid med arkitektene Margrethe Lund, David Fjågesund og Iselin Ekman utvikle kontorets arkitekturprosjektering mot nye høyder. Feste Grenland tilbyr nå byggprosjektering i tiltaksklasse 2 (boligkomplekser, mindre offentlig prosjekter mm.) Visjonen er å videreføre Feste sin ”grønne” profil inn i bygg-prosjekteringen slik at kontoret kan gjennomføre en grønn helhet fra plan/ regulering til ferdig bygning.

 

Ansatte:

Lars Haakanes, daglig leder - lh@feste.no

Tone Telnes - tt@feste.no

Stina Lindland Østevik - slo@feste.no  

Trond Endresen - te@feste.no  

Pål Mæhlum - pm@feste.no

Iselin Ekman - ie@feste.no

Therese Hagen - th@feste.no

Marthe Maren Thomassen - mmt@feste.no

David Fjågesund - df@feste.no

Aslaug Norendal - an@feste.no

Margrethe Lund - ml@feste.no 

Sigrid Lofthus Drange - sld@feste.no

Tine Eilen Gunnes - teg@feste.no