Feste Grenland AS

Epost: grenland@feste.no   Tlf: 35 93 02 10   Post: Pb. 120, 3901 Porsgrunn Besøk:  Tordenskjoldsgt. 6, 3921 Porsgrunn

Feste Grenland AS består av seks landskapsarkitekter, to arkitekter og én prosjektleder med erfaring innen prosjektutvikling/-ledelse og kulturplanlegging. Jan Feste er fortsatt tilknyttet kontoret gjennom en samarbeidsavtale som faglig ressursperson. 

Stedskarakteren og landskapets hovedform legges alltid til grunn i de tiltakene vi foreslår. 

Fra 1.mars 2016 forsterket Feste Grenland sin kompetanse på arkitektur. Sivilarkitekt Lars Haakanes startet opp og skal i samarbeid med arkitekt David Fjågesund utvikle kontorets arkitekturprosjektering mot nye høyder. Feste Grenland tilbyr nå byggprosjektering i tiltaksklasse 2 (boligkomplekser, mindre offentlig prosjekter mm.) Visjonen er å videreføre Feste sin ”grønne” profil inn i bygg-prosjekteringen slik at kontoret kan gjennomføre en grønn helhet fra plan/ regulering til ferdig bygning.

Posisjoneringsstrategien vår, «Lev Vel», er en enkel og litt humoristisk illustrasjon på at målet vårt er å skape gode steder og omgivelser for folk. «Lev Vel» har tre hovedsatsingsområder: By- og stedsutvikling, Folkehelse og Ressursforvaltning.

Les mer om vår posisjoneringsstrategi her.

 

Ansatte:

Lars Haakanes, daglig leder - lh@feste.no

Tone Telnes - tt@feste.no

Stina Lindland Østevik - slo@feste.no  

Trond Endresen - te@feste.no  

Pål Mæhlum - pm@feste.no

Kristine Glenna Kragset - kgk@feste.no

Therese Hagen - th@feste.no

Marthe Maren Thomassen - mmt@feste.no

David Fjågesund - df@feste.no

Jan Feste - jan@feste.no