Feste Nordøst as

Epost: nordost@feste.no  Telefon: 62 48 03 55  Post: Hyttestua, 2540 Tolga

Feste NordØst holder til på Tolga, lengst nord i Østerdalen. Kontoret består av 5 planleggere og en kontormedarbeider. Sammen ønsker vi å bidra til utvikling av gode steder. Vi er et kontor med tverrfaglig kompetanse innenfor:

 • Landskaps- og arealplanlegging
 • Kulturminneforvaltning
 • Bergteknikk
 • Støyutredning
 • 3D-visualisering

Hovedtyngden av våre oppgaver ligger innenfor fagområdene overordnet planlegging og landskapsarkitektur, hvor prosjektutvikling og prosjektledelse kan inngå som en del av bestillingen. Med vår spesialkompetanse innen plan- og bygningsloven, mineralloven, kulturminneloven og KU-forskriften, påtar vi oss små og store oppdrag så vel lokalt som nasjonalt.

Vi utfører:

 • Regulerings- og kommuneplaner
 • Konsekvensutredninger
 • Landskapsanalyser/stedsutvikling
 • Prosjektering (skoler, barnehager, sentrumsområder, kirkegårder og parker/friområder)
 • Støyvurderinger
 • Driftsplaner for grus- og fjelluttak. 

Vi har også digitale verktøy for utarbeidelse av:

 •  GIS-analyser
 • Volumberegninger
 • Vegberegninger
 • 3D-visualiseringer. 

 Vi er allsidige og bestreber oss på å være fleksible.

 

 

Ansatte:

Helge Bakke - hb@feste.no

Stine Ringnes - sr@feste.no

Knut-Olav Torkildsen - kot@feste.no

Anja Øren Ryen - aor@feste.no

Petter Hermansen - ph@feste.no

Marlitt Kähler - mak@feste.no