OM FESTE LANDSKAP / Arkitektur

Med over 30 års erfaring, arbeider Feste Landskap / Arkitektur med å ta vare på, utvikle og formgi omgivelsene våre. Ved å legge til noe nytt, slik at vi rammer inn eller løfter fram eksisterende kvaliteter, oppstår nye opplevelser av sted og landskap. Vi er opptatt av å finne de enkle og gode grepene som bygger videre på stedskarakter og lokale tradisjoner. Vi er opptatt av at prosjektene våre skal være nyskapende på ulike måter.  

Det er viktig for oss å ha en gjennomgående tanke om miljø i alt arbeid vi utfører. Dette omfatter kunnskap og forståelse av bærekraft i et helhetlig perspektiv; fra klimatiltak, biologisk mangfold og arealbruk, til estetikk, lokal identitet og sosiokulturelle strukturer.

Arbeidsoppgavene våre omfatter hele bredden av landskapsfaget: stedsutvikling, arealplanlegging, analysearbeid, store landskapsinngrep, samferdsel, folkehelse og utredningsarbeid. Vi har også tilhørende kompetanse innenfor arkitektur, geodata, bergteknikk, kulturminneforvaltning og samfunns- og kulturplanlegging.

Fra 2016 forsterket Feste sin kompetanse på arkitektur. Arkitektene Lars Haakanes, David Fjågesund og Iselin Ekman skal sammen utvikle kontorets arkitekturprosjektering mot nye høyder. Feste tilbyr nå byggprosjektering i tiltaksklasse 2 (boligkomplekser, mindre offentlig prosjekter mm.) Visjonen er å videreføre Feste sin ”grønne” profil inn i byggprosjekteringen slik at kontoret kan gjennomføre en grønn helhet fra plan/ regulering til ferdig bygning. 

Feste Landskap / Arkitektur består av de tre selvstendige, samarbeidende kontorene Feste NordØst AS, Feste Kapp AS og Feste Grenland AS. Vi er for tiden 18 ansatte. Jan Feste, som er kontorets grunnlegger, er fortsatt tilknyttet kontoret som faglig ressursperson. I tillegg har vi et stort nettverk av samarbeidspartnere innenfor mange ulike fagområder: kunstnere, arkitekter, lysdesignere, ingeniører, naturforvaltere og geografer, for å nevne noen.  

 

 

Avdelinger:

Feste Grenland as - grenland@feste.no

Feste NordØst as - nordost@feste.no

Feste Kapp as - kapp@feste.no