soria moria - under bygging

Bakgrunn

Telemarkskanalen er ein viktig, veletablera og tradisjonsrik attraksjon i regionen, men i konkurransen med andre reisemål slit ein med å få opp besøket. Dei som bur i området, turistar og reiselivsoperatørar treng å bli minna på, og få fornya sitt forhold til kva kanalen og kanallandskapet har å by på av opplevingar og forteljingar. Telemarkskanalen regionalpark ynskjer å legge til rette for at tilreisande og folk som bur i området skal få oppleve kanallandskapet på nye måtar.

Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekt med utgangspunkt i landskapet og dei allereie etablera attraksjonsklyngene. Attraksjonsklynger er fokusområde dei seks kanalkommunane ynskjer å arbeide vidare med. 

I desember 2015 blei det gjennomført forprosjekt, med konkretisering av heilskap/overordna grep, samt utvikling av idéskisser for to delprosjekt; Dalen og Ulefoss. Forprosjektet byggjer vidare på landskapsanalyser og forstudiet. 

Les meir om bakgrunnen for prosjektet her. 

soria moria

_Tekst av David Fjågesund, arkitekt

Nede ved Bandak står ein sponkledd skikkelse og skodar nedover kanalen. Bratte fjellsider stupar ned i vatnet, og dannar eit dramatisk utsyn. Tåka ligg lett over vasskorpa.

I utviklinga av konstruksjonen nede ved vatnet har vi henta
inspirasjon frå det kringliggande landskapet og lokal historie. Bygget sin karakteristiske silhuett er ei tolking av dei skrånande fjellsidene som forsvinn ned i Bandak. Kledningen av spon er inspirert av lokal byggeskikk. Innimellom tresponen blenkjer det av gull. Gullsponen dreg linjer til segn og soger og lokal forteljartradisjon; til det mystiske og underlege. Gullsponen er også ein referanse til den openbare kontrasten som oppstod mellom lågmælte telemarkingar og overdådig utanlandsk overklasse under etableringa av Dalen Hotel på slutten av 1800-talet.

Funksjonar

Prosjektet rommar ei badstue, dusjfasilitetar, omkledingsrom, eit lite kjøkken og eit lager for ved og anna utstyr. Ut mot den flottaste utsikten er det etablert ein oppvarma, overdekt benk.

Badstua

Inne i badstua kan ein sitte på benkar høgt opp under taket, der temperaturen er på sitt varmaste, eller ein kan legge seg ned på det oppvarma steingolvet av brynestein og nyte utsynet over kanalen. Den kjegleforma takkonstruksjonen slepper ljos ned i rommet og gjev ei spennande romleg oppleving. På kveldstid vert røyken frå pipa ljossatt , noko som dannar eit mystisk og forlokkande bilete for hotellgjester og andre forbipasserande.

For dei som ikkje let seg freiste av ein dukkert i Bandak, er det mogeleg å ta ein dusj etter ein har tatt badstu. Dusjfasilitetane er funksjonelt utforma med forvarma vatn henta frå Bandak. Ljossettinga inne i dusjrommet, samt god materialbruk skapar ei interessant arkitektonisk ramme.

Trebrygga etablerer eit lite ”gardstun” mellom bygga. Her kan ein sjå for seg ulike aktivitetar. Ein kan dekke på til langbord og ha middagsservering, fyre bål i bålpanne, servere fantastisk raudvin eller berre nyte utsikten frå den oppvarma benken. Det vesle kjøkkenrommet kan brukast til enkel matlaging, trakting av kaffe, lagring av vin, eller andre støttefunksjonar. 

Presse: 

- Link til VTB sin artikkel 23.02.2016
- Link til Varden sin artikkel 19.02.2016
- Link til TA sin artikkel 19.02.2016

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Dalen,
Tokke
 kommune
Oppdragsgjevar:
Telemarkskanlen regionalpark
Prosjektperiode: 2015-2018

Arkitekt: Feste Grenland
Landskapsarkitekt: 
Landskapsfabrikken
Ljosdesign: ÅF Lighting
Kunstnar: Maira E. Klyvare