fossum hovedgård

Skjøtselsplan og framtidig plan

Fossum hovedgård er et privat hageanlegg som ligger omtrent en halv mil utenfor Skien sentrum i Telemark fylke. Godset har vært i den samme familiens eie fra 1739. Fra da av har det vært laget flere forskjellige planer for anlegget med ulik utforming. Enkelte elementer går imidlertid igjen på flere av planene og er også til stede i dag.

I prosessen med å komme fram til en framtidig plan og en skjøtselsplan for anlegget på Fossum hovedgård, har vi lagt vekt på å bevare, framheve og berike kvalitetene som finnes i anlegget i dag.

Planene til oppgradering av parkanlegget på Fossum er laget på bakgrunn av faglige vurderinger, befaringer oggjennomsyn av gamle planer og fotografier. De eksisterende kvalitetene og verdiene i parken har vært førende for forslagene til skjøtsel og videre utvikling av parken. Tiltakene som er foreslått vil forsterke og underbygge det eksisterende åpne preget. Tiltakene er også lagt fram med tanke på drift, skjøtsel og framtidig utvikling av anlegget. Ved å forenkle skjøtselen, blir det lettere å bevare parken på lang sikt uten at den mister sitt preg. Enkelte områder er foreslått oppgradert og fornyet eller ført tilbake til tidligere tiders uttrykk. Dette er gjort for å heve helhetsuttrykket til parken og tilføre ytterligere kvaliteter til anlegget.

Trærne er blant de desidert viktigste elementene i parken. De tilfører viktige kvaliteter til parken og er med på å gi den særpreg.

Trærne som fins i anlegget i dag er av varierende art, alder og vitalitet. I arbeidet med en skjøtselplan er det blitt utarbeidet en egen treplan der alle trærne i hovedparken og i enkelte av de tilstøtende områdene er blitt registrert.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Skien
Oppdragsgiver: 
Familien Løvenskiold
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland