Volumstudier for regulering

Som et viktig supplement i reguleringsprosesser tilbyr vi diverse tjenester knyttet til volumstudier og visualisering av konsept. I tillegg til visualiseringsaspektet benyttes volumstudienes 3d-modeller som arbeidsverktøy for å treffe de korrekte reguleringsbeslutningene.

Ta gjerne kontakt med et av kontorene våre for mer informasjon.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Diverse
Oppdragsgiver: Privat / offentlig
Konsulent: Feste Landskap / Aritektur