visualisering

Vi opplever en økende etterspørsel fra oppdragsgivere om å levere fotorealistiske visualiseringer av prosjekt. Denne type visualiseringer er spesielt effektive i ulike innsalgsprosesser, da de er enklere å forstå og mer stemningsfulle enn tradisjonelle plan- og snittegninger.

Visualisering er også et viktig verktøy i utviklingen av prosjekt. Erfaringsmessig får vi mye igjen for å lage illustrasjoner og visualiseringer undervegs i prosjekt. Man får noe veldig konkret å diskutere ut fra, noe som kan gjøre kommunikasjonen med oppdragsgiver og ulike interessenter mer effektiv.  

Vi bruker Sketchup, Artlantis og Photoshop til visualiseringsarbeidet vårt.   

 

 

 

Prosjektfakta:

Ressurspersoner: 
David Fjågesund
Knut-Olav Torkildsen