vikenstranda regulering

Prosjektet startet med en reguleringsplan for et relativt stort område som ligger sør for Gjøvik sentrum med flott beliggenhet langs Mjøsa. Planen legger til rette for en fortetting med blokker og rekkehus med ca. 115 nye boliger. Arealene langs Mjøsa er avsatt til friområder, lekeplasser og parkområde. Det er også lagt stor vekt på lokal overvannshåndtering.  JAF Arkitektkontor har vært delaktig i utarbeidelsen av reguleringsplanen og ansvarlig for blant annet prosjektering av blokker og rekkehus.

Mjøspromenaden er en mye brukt gjennomgående turveg i området og er delvis lagt om som følge av reguleringsplanen. Den er oppgradert med nytt grusdekke og ny parkbelysning. De fleste parkeringsplassene er plassert i parkeringskjeller og lokket på p-kjelleren blir en del av uteområdet til beboerne.  Området inneholder bla en ny og en eksisterende lekeplass samt en møteplass og en større bjørkelund med et internt stinett. Disse elementene inngår som en del av friområdet langs Mjøsa og er i tillegg en del av utearealet til beboerne i området.

Prosjektet er nå inne i en utbyggingsfase med flere byggetrinn. Feste Kapp har ansvaret for prosjektering av uteområdene og deltar aktivt på byggeplassen.

Vikenstranda har allerede blitt et populært boligområde og salget av boliger i kommende byggetrinn går bra.

Innesituasjoner er laget av JAF Arkitektkontor AS

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Gjøvik
Oppdragsgiver: 
Vikenstranda as
Prosjektperiode: 2011-2016
Landskapsarkitekt:
Feste Kapp
Arkitekt: JAF arkitektkontor