Venåsløkka barnehage

Venåsløkka barnehage er en av seks kommunale barnehager som det er bevilget betydelige midler til å oppgradere uteområdene i en 3-års periode.

Venåsløkka var slitt og utdatert med tanke på uteområdene. I dialog med barnehagen ble det lagt stor vekt på å oppgradere de sentrale lekeområdene ved inngang, opp i terrrenget og rundt barnehagen. Venåløkka har et spennende naturlig terreng og vegetasjonsbelte som har vært vesentlig for løsningene. Dette har gitt et løft for barnehagen med et større register av lekeaktiviteter, men også sosiale sammenhenger.

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Kongsberg
Oppdragsgiver:
Kongsberg kommune og KKE
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Prosjektperiode: 2015-2016
Foto: Dag Jenssen