TRONSTUA BARNEHAGE

Tynset kommune har slått sammen flere av sine kommunale barnehager i sentrum, og bygd nye Tronstua barnehage.

Arbeidet med plassering av bygginger, høydesetting av bygninger og nytt terreng, massebalanse på tomta og prosjektering av barnehagens lekeareal, parkeringsplasser og gangveg har blitt utført av Feste NordØst as.

 

Barnehagen omfatter 6 nye avdelinger, samt en personalavdeling.

Barnehagetomta er et tidligere jorde, og utfordringene har derfor vært å skape et variert og tilpasset uteareal for unger i ulik alder. Det har vært fokus på universell utforming, lekeareal tilknyttet de ulike avdelingene, tilrettelegging for sykkel- og gangadkomst, trafikksikre parkeringsområder og avgrensning mot private naboer.

Lekeområdene er opparbeidet med forskjellige dekker; grasmark, asfalt, gummiasfalt, trebelegg og vegetasjonsområder.

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Tynset
Oppdragsgiver:
Tynset kommune
Landskapsarkitekt:
Feste NordØst as
Prosjektperiode: 2014-2015