Trosvik - kontorbygg

Det skulle bygges nytt kontorbygg for Aker Yards og Borgestad ASA, i Brevik. Prosessen med plassering og innpassing på tomta startet i dialog med landskapsarkitekt. Jan Feste har vært inne fra starten og hatt innvirkning på plassering og innpassing av bygget, i nært samarbeid med arkitekten.

Tomtas spesielle forutsetninger er utnyttet ved at bygningen er "hengt" utover fjellskrenten mot sjøen. Et stort bygg er dermed integrert i de naturlige landskapsformasjonene på stedet. Fra atkomstområdet oppe på plassen oppleves bygningen som ganske liten. Fra sjøsida oppleves bygningen som del av fjellveggen.

Uteanlegget er enkelt og funksjonelt. Et skrått granittdekket inngangsparti, trær med treomramming av skipstål og lyssetting som understreker inngangsparti og hovedlinjer i anlegget er de viktigste elementene.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Brevik                        
Oppdragsgiver: 
Bridge Eiendom
Prosjektperiode: 2008         
Prosjektledelse: 
AL Høyer, Skien
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Arkitekt:Selberg Arkitektkontor
Entreprenør: Bermingrud AS  
Anleggsgartner: Sten og Grøntanlegg AS
Skilt: M8 design