TREPLan porsgrunn

Arbeidet med treplan for Porsgrunn med Porsgrunn kommune som oppdragsgiver ble startet opp høsten 2011. Kommunen har savnet en oversikt over tilstand og behovet for tiltak på trær i sentrum og sentrumsnære områder. Samtidig få føringer på forvaltning av vegetasjon, herunder fornyelse og ny strategi for å få mer trær i Porsgrunn.

Registrering av omlag 2000 trær er foretatt i løpet av høst, vinter og vår. Hvert tre er vurdert når det gjelder tilstand og forslag til tiltak av landskapsarkitekt og trepleier. Som dokumentasjon er også alle trær fotografert.

Det er utarbeidet et registreringskart som viser plassering av alle trær og store viktige grøntstrukturer.

Analysekartene viser vegetasjon og grøntstruktur, treslag og konkluderer med et verdi og sårbarhetskart med tanke på vegetasjon. Dette vil gi en god oversikt over tilstand, strukturer og viktige sammenhenger i det bestående.

Tiltakskartene vil være et kart som viser tiltak på eksisterende trær og ett kart som viser framtidig ny vegetasjon og grøntstruktur.

Det vil bli en prosess videre høsten 2012 for å forankre kunnskap og holdninger i kommunen.

Treplan med tekst, foto og kart er tenkt å fungere som et arbeidsverktøy i den daglige forvaltningen av trær i kommunen. Treplanen bør fornyes og oppdateres hvert femte år for å bli et best mulig verktøy i forvaltingen. 

Det er en løpende dialog og samarbeid med kommunen ang. revisjonsrutiner og anvendelse av treplan i den daglige forvaltningen (2016).

Artikkel i TA: I trærnes teneste

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Porsgrunn sentrum     
Oppdragsgiver: 
Porsgrunn kommune
Prosjektperiode: 2011-2013   
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Trepleie/Arborist:
Vidars treservice