TREPLan Bergen

Les BT sin artikkel om prosjektet her. 

Siden tidenes morgen har mennesker hatt et sterkt forhold til trær, gjennom respekt og nytte. Trærne utgjør en viktig del av miljøet mennesker lever i, gjennom økosystem-tjenestene de gir oss mennesker. Gjennom å beskytte mot vind og intens sol, fange opp Co2, produsere oksygen, og rense lufta for støv og forurensing, har trær blitt en nesten uunnværlig livs- og trivselsfaktor. Trærne åpner for et større biologisk mangfold, som nisje for sjeldne lav- og sopparter, insekter og dyr. Samtidig som de er viktige for næringstilgang, jordkvalitet og i stor grad demper erosjon der de står. Regnskogene er en av de viktigste genbankene på jorda. Trær er en nøkkelfaktor med tanke på Co2, en viktig buffer med hensyn til klimaendringene og vesentlig faktor for vannhusholdningen.

Feste Landskap har i mange år opparbeidet seg spisskompetanse på trær, ofte i godt faglig samarbeid med arborister/trepleiere. Tidligere har vi utarbeidet Treplan for Porsgrunn med mål om å få etablert et godt forvaltningsvektøy. Her var Porsgrunn kommune oppdragsgiver. Denne metodikken er videreutviklet og utvidet i arbeidet med Forvaltningsplan for bytrær i Bergenshus bydel (Bergen sentrum). Bymiljøetaten i Bergen er vår oppdragsgiver. Bergen har vært, og er, i forkant av mye av byutviklingen i Norge, gjennom arbeidet med hvordan Bergen by skal være i fremtiden.

For Forvaltningsplan for bytrær i Bergenshus bydel er det gjort registreringer av trær gjennom kartfesting, registreringsskjemaer og fotodokumentasjon. Dette skal det bygges videre på gjennom utarbeiding av analyser og tiltaksplaner, før det munner ut i en rapport.

Trær betyr svært mye for oss! Dette har vært særlig tydelig når vi har vært på feltarbeid i Bergen. Mange er interesserte og blir glade når vi forteller at arbeidet gjøres i samarbeid med kommunen for å i størst mulig grad ta vare på byens flotte trær. Som en tilfeldig forbipasserende sa da vi tok omkretsen med målebånd av et velvoksent tre ved Lille Lundegårdsvann, «Eg ble så glad då eg så en kar som klemte et tre........". Det handler dypest sett om omtanke og kjærlighet til trær.

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Bergen sentrum
Oppdragsgiver: 
Bymiljøetaten i Bergen
Prosjektperiode: 2017-   
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
GIS og oppmåling GPS:
Feste NordØst
Trepleie/Arborist:
Nortre as