Toke brygge 2011-2015

Toke Brygge_2011-2015

Kort om prosjektet: Toke Brygge er et helhetlig stedsutviklingsprosjekt som inneholder prosjektering og bygging av vannfronten og aktivisering av stedsidentitet gjennom kunst, kultur og opplevelser. Det er utarbeidet områdeplan med arkitektkonkurranse for å kunne ivareta og legge tilrette for boligutbyggingsprosjektet knyttet til grønn fortetting i nedre sentrum.

Prosess/effektivitet: Store og små har vært involvert i prosessen gjennom idédugnader og folkemøter, det er gjennomført gründercamp med ungdomsskolen, workshop med arkitektstudenter, veggaviser der planutkast har blitt presentert. Den gamle landhandelen og bakeriet har vært åpent og i drift i samarbeid med de private eierne under Drangedalsdagene hvert år siden 2011 og de to siste somrene også i helgene. Kunstprosjekter har blitt brukt for å teste ut idéer og nye funksjoner, for å få folk til å se stedet sitt med nye øyne, for å få i gang diskusjoner og skape holdninger, og for å skape aktivitet og fine møtesteder for de som bor og driver næring i Drangedal. Forsterking av næringsgrunnlaget for de som driver forretning på stedet har vært arbeidet med gjennom kampanjen “Prøv Drangedal først”, som er utviklet i tett dialog med lokalt næringsliv.

Måloppnåelse: Toke Brygge har etablert seg som en ny sommerdestinasjon i Drangedal, ved vannet Toke. Dette har blitt en attraktiv arena som gir aktvitet, nye spennende boområder og ny næring, både for lokalbefolkningen og besøkende. Reguleringsplan for området er vedtatt og første byggetrinn av boligområdet er igangsatt. Toke brygge inneholder nå en stor aktivitetspark, Tarzanløype i skogen, en moderne variant av gapahuk og bålplass på Oddebakken, universelt utforma turveg, ei kulturbrygge, kunst i landskapet og sitteamfi ved badestranda. Tilbakemeldinga er svært god både lokalt og regionalt. Prosjektet er presentert som Miljøverndepartementet sin nye eksempelsamling (2017). Drangedal kommune og Toke Brygge mottok Telemark fylkeskommune sin Tettstadpris i 2013. Tett og åpen dialog mellom kommunen, prosjekterende og lokalbefolkning og god prosjektledelse har vært avgjørende for det vellykkede resultatet.

Fotograf Dag Jenssen har tatt alle dei gode bilda!

Lenkjer

Toke Brygge webside

Toke Brygge på facebook

 

 

 

Prosjektfakta:

Prosjekteigar: 
Drangedal kommune
Utviklarar: Feste Landskap og Springer Utvikling i samarbeid med 3753% Tørdal
Prosjektleiar: Gunn Marit Christenson Springer Utvikling
Landskapsarkitekt: 
Feste Landskap
Kunstnarleg ansvarlege og grafisk design:3753% Tørdal
Kunstnarar Ukrutt: Bjørn Kowalski, Ånond Versto,Luke Ramsey, Carol Hummel, Sisyfoss Minigolfklubb