INNFALLSPORT - GUTULIA NASJONALPARK

Innfallsporten til Gutulia nasjonalpark ligger ved Gutulisjøen, med adkomst fra FV 654 i Engerdal kommune. Området har vært opparbeidet med parkeringsplasser, oppstillingsplasser for telt og caravan, samt tilrettelagt som rasteplass. En rekke ulike instanser har hatt informasjon inne på området. Området var slitt og trengte oppgradering.

 Feste NordØst sitt oppdrag har omfattet planer for opprusting av plasser, kanalisering av trafikk, tydeliggjøring av trafikk- og bevegelsesmønster, en felles og enhetlig skilting og informasjon samt en estetisk oppgradering av innfallsporten.  Vi har utarbeidet situasjonsplan for området, prinsippskisser for materialbruk, masseberegning, enkle kostnadskalkyler samt forslag til bruk av designmanualen for Norges nasjonalparker.

Området ble opparbeidet høsten 2017 og våren 2018. Det er lagt til rette for oppstillingsplasser for besøkende, HC-parkering, teltplasser, bobiler og bålplasser. Nye skilt, informasjonstavler og portal inn til nasjonalparken er etablert. Det er nye plassbygde benker ved informasjonstavlene og bålplassene. I tillegg er plassdekker rustet opp, stier tydeliggjort og informasjonen om nasjonalparken er gjort tilgjengelig.

Prosjektet har hatt fokus på universell utforming og høy estetisk kvalitet i materialbruk og opparbeiding.

Bruk av designmanualen for Norges nasjonalparker har vært en forutsetning i planoppgaven.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Gutulia nasjonalpark, Engerdal kommune
Oppdragsgiver:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Landskapsarkitekt: 
Feste NordØst as
Prosjektperiode:  
2016 - 2017