sykehuset i telemark

I1997 starta et langsiktig arbeid med å oppgradere Sykehusets uteområder. Tesen var at omgivelser er helse for pasienter, pårørende og de ansatte. En viktig målsetting var at utformingen skulle sette pasientene i sentrum. Gjennom arbeidet mener vi å se at grad av god helse, bedring og lindring av sykdom påvirkes positivt av gode og trygge fysiske omgivelser.

En enkel landskapsanalyse, med hovedvekt på infrastruktur, grøntstruktur og landskapsrom, danner grunnlag for planlegging og gjennomføring. Analysen konkluderer med en verdi- og sårbarhetsanalyse. Dette har dannet et enighetsgrunnlag mellom sykehusets ledelse og oss som landskapsarkitekter. En felles forståelse av hva som er viktig og hvilke kvaliteter en bygger på er forutsetningen for et godt resultat .

Med utgangspunkt i landskapsanalysen er det utarbeidet en enkel helhetsplan for Sykehuset i Skien. Den ser først og fremst på grønnstruktur og hvordan sammenknyttingen av eksisterende og ny grønnstruktur skaper viktige rammer for videreutvikling av bygg, oppholds- og trafikkarealer. Møteplasser for mennesker i alle livsfaser skal prioriteres. Ødslige plenørkener har blitt omskapt til bølgende terreng, frodige bed og romdannende lunder. Plasser og møtesteder er innpasset i parkmessige rammer. Parkeringsplassene har fått grønne innslag av trær og busker. Skulpturene til Philip Dommen har tilført parklandskap og plassdannelser viktige opplevelser og kunstnerisk innhold.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Skien, Porsgrunn, Kragerø
Oppdragsgiver: Sykehuset Telemark STHF
Prosjektperiode: 1997-2007
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Anleggsgartnere: Peter Borgersen, Sten og Grøntanlegg AS, Nordengen  
Kunstner: Philip Dommen