steinuttak i valleråsen, innspill til kommuneplan

På vegne av NCC har Feste utarbeidet innspill til Porsgrunn kommune sin arealplan for et område i Valleråsen. Fjellet i Valleråsen består av hornfells som kjennetegnes av en glassaktig struktur og stor tetthet. Det gir stor slitestyrke og steinen egner seg derfor særlig godt til asfaltproduksjon for sterkt trafikkerte veger. NCC Roads AS er en landsomfattende entreprenør, som arbeider spesielt med uttak og produksjon av pukk og grus. De ser på Valleråsen som en viktig forekomst, som kan gi lenger levetid på asfaltdekket på sterkt trafikkerte veger. Det er også viktig at forekomsten gir direkte atkomst til overordna vegnett, uten å belaste sentrumsområder eller bolignære områder. Feste har utarbeidet illustrasjonsplaner med etappevis uttak og 3D modell for å vise hvordan et pukkverk i Valleråsen kan framstå.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Porsgrunn
Oppdragsgiver: 
NCC Road as
Prosjektperiode: 
2014-2015
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland