Stedsans - kreativ byutvikling

- Et tverrkunstnerisk prosjekt for en by og dens befolkning

Fra 2004 og frem til i dag har Feste landskapsarkitekter og Grenland Friteater hatt et nært og spennende samarbeid. Det starta med konkurransen Water City; om å finne fram til og tolke/formidle steder og historier langs ælva fra Porsgrunn til Skien. Siden har det fortsatt i små og større prosjekter, med Stedsans som det mest sentrale.

Stedsans handler om å finne, vise fram og iscenesette steder og rom i bylandskapet. De vakre, kjente, kjære stedene, men kanskje aller mest steder vi ikke visste var der! Og som Geddy sier det: "det må ikkje verta for flott, då vert det ikkje noko fint". Sjela må være med!

Gjennom årlige iscenesatte byvandringer er byens lag og foreninger, unge og gamle, kommersielle eiendomsutviklere og idealistiske byvernere invitert inn side om side med profesjonelle kunstnere for å bidra til fortellinger om byen.

Som landskapsarkitekter jobber vi med landskap, steder og folk. Å arbeide med å formidle steders kvaliteter og identitet i dialog og samhandling med stedets innbyggere, har alltid vært utgangspunktet for vårt arbeid med stedsutvikling. Gjennom samarbeidet med Grenland Friteater ser vi at vi når fram til folk på nye måter og med nye virkemidler. "Stedsans" snakker i større grad til folks følelser enn det man tradisjonelt får til gjennom rene arkitektur- eller byutviklingsprosjekter. For oss gir dette prosjektet en vesentlig dimensjon som holdningsskapende og meningsbærende i byutviklingsdebatten. Det kan pekes på steder og temaer som er viktige å få frem, samtidig som fortellinger om byen og kunstnerisk innhold gir dybde, kunnskap og opplevelse i seg selv. Det at kommunen også er en sentral aktør i prosjektet gjør at det parallelt med opplevelsen "Stedsans" kan foregå en diskusjon og prosess omkring byutvikling internt mellom samarbeidsaktører og i dialog med byens innbyggere.

Prosjektet har på en unik måte gjort byens innbyggere bevisste på byens steder og skapt engasjement omkring byutvikling. Stedsans har blitt "ei greie"; et sted å møtes og en årlig begivenhet for byens innbyggere. Folk er stolte av byen sin og av "hva vi får te i Porsgrunn".

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Porsgrunn by                  
Prosjektleder og kunstnerisk ansvarlig: Grenland Friteater
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Samarbeidspartnere: Porsgrunn kommune, lag og foreninger, privatpersoner, lokale, nasjonale og internasjonale teatergrupper og kunstnere
Med støtte fra: 
Telemark Fylkeskommune
Gjennomføring: Byvandringer i 2005, 2006, 2007, 2008, 2009