Solbråveien 32A

Vi holder for tiden på med detaljprosjektering av Solbråveien 32A i Asker. Nybygget, på rundt 3 500m2, skal huse lokaler for virksomhetene til Asker Produkt og et kommunalt arbeidssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bygningen er utformet som to langsgående, forskutte fløyer som er bundet sammen med av et trapp-/heis- og kommunikasjonsareal mellom fløyene. Bygningskroppen skal kles med en utenpåliggende perforert metallkledning, og vil være godt synlig fra E-18.

Linje Arkitektur har utarbeidet skisseprosjektet for bygget, før Feste Landskap / Arkitektur ble engasjert til forprosjekt- og detaljprosjektfasen. Bygget skal stå ferdig 1. november 2019.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Asker
Oppdragsgiver: Asker Entreprenør / Asker kommune
Prosjektperiode: 2018 - 2019
Arkitekt: Feste Grenland AS