scan wafer - herøya industripark

Målsetting med landskapsplanen for den nye produksjonshallen til ScanWafer på Herøya, har vært å forankre anlegget i landskapet, gi en god sammenheng med Admini-området og aktivisere arealet mellom fabrikken og strandområdet med tilknytning til kyststien. Spesielle utfordringer har ligget i å løse arealer for veg og parkering på en rasjonell måte, som samtidig tar hensyn til kvaliteten i landskapet. Uttrykket skal være naturpark med blomstrende urter som krever begrenset vedlikehold.

Arealene inn mot bygg og i atkomstsone har fått enkel og stram utforming med plassdannelser og trær.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Herøya Industripark, Porsgrunn                          
Oppdragsgiver: REC                
Prosjektperiode: 2009-2010
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Arkitekt: Børve og Borchsenius
Konsulenter: Sweco                
Entreprenør: 
Trafikk og Anlegg   
Anleggsgartner: Nordengen