sandødegården regulering

Prosjektet startet med en reguleringsplan for et område i nordenden av Gran sentrum. Planen omfatter både ny blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger.

Sandødegården er et tidligere gårdsbruk som nå kun består av det gamle tun arealet. Planområdet innehar stort fortettingspotensialet og utbyggingen på Sandødegården vil tilføre Gran etterspurte leiligheter. Området skal bygges ut i flere etapper og prosjekteringen av første byggetrinn er godt i gang. Det vil bli sentrumsnære leiligheter med utsikt over Gran sentrum og kulturlandskapet omkring.  Reguleringsplanen er detaljert tilpasset prosjektet og JAF Arkitektkontor AS har hatt ansvaret for bygningsutformingen og illustrasjoner av de nye blokkene.

Alle boenhetene får parkeringsplass i parkeringskjeller, store solvendte terrasser og tilgang på opparbeidete felles utearealer.

Feste Kapp har ansvaret for prosjektering av uteområdene og deltar aktivt på byggeplassen.

Innesituasjoner er laget av JAF Arkitektkontor AS

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Gran
Oppdragsgiver: 
Sandødegården AS
Prosjektperiode: 2011-2016
Landskapsarkitekt:
Feste Kapp
Arkitekt: JAF arkitektkontor