Røverdalen studentboliger og parkeringshus

På vegne av Studentsamskipnaden i Trondheim, Ålesund og Gjøvik (Sit) har Feste Kapp utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Røverdalen Studentboliger og parkeringshus.

Røverdalen ligger i Gjøvik, i tilknytning til Gjøvik Fjellhall. 

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for å kunne bygge to studentboligblokker (tårn) over et parkeringsanlegg (p-anlegg) på kommunal eiendom. Det er behov for studentboliger i Gjøvik som følge av det økte antallet studenter etter sammenslåingen mellom Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og NTNU i Trondheim. P-anlegget har plass til ca. 210 biloppstillingsplasser. Om begge tårnene bygges vil ca. 260 studenter kunne flytte inn i Røverdalen. 

Prosjektet er med andre ord svært viktig i byutviklingen av Gjøvik, og Feste Kapp er stolte av å ha vært en del av prosjektet. 

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Gjøvik      Oppdragsgiver: Sit                  Prosjektperiode: 2017-2018      Arkitekt: Code Arkitekter Arealplanlegger: Feste Kapp