Reguleringsplan for Rondeblikk bolig- og fritidsområde

Like over Folldal sentrum, rett ved Folldal gruver, med utsikt til Rondane, har Feste regulert et kombinert bolig- og hytteområde.

I reguleringsplanarbeidet har avstandsvirkning (synlighet fra avstand), nærhet til kulturminnet Folldal gruver (tilpasning slik at ikke kulturminnet blir forringet), god terrengtilpasning, og påkobling til eksisterende vegnett vært viktige fokusområder.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Folldal
Oppdragsgiver : 
Folldal maskin as
Prosjektperiode: 2016-2017
Landskapsarkitekt: 
Feste NordØst