Rådhusparken i porsgrunn

Generelt

Rådhusparken ligger vakkert til midt i Porsgrunn med store trær og fin blomstring. Parken ligger svært god til med viktige offentlige funksjoner på alle kanter. Det nye hotellet på Kammerherreløkka gjør at betydningen av parken blir enda større for gjester og beboere.  De mange gangaksene som fører inn i parken gjør dette til det sentrale møterommet i Porsgrunn sentrum. I tillegg til alle gjestene som kommer fra Kammerherreløkka, stasjonen og Kjølnesområdet, trekker kinoen, biblioteket og byen mange mennesker til området og parken.

Mål

Parkprosjektet har som ambisjon å transformere den gamle parken til et attraktivt og levende byrom.  Dette skal gjøres ved å utvikle innholdet i parken og knytte aktivitetene i byen inn i parken. Det nye vi har lagt til fremhever kvalitetene i det gamle anlegget på nye måter.

Konsept/ide

Hovedkonseptet for parken er å bevare de svært viktige aksene som kommer inn i parken og koble dem sammen til en ny helhet.  Hovedlekeplass i byen utvides på baksiden av rådhuset til en ”lekehage” fra de små, til de store.  Kinoaksen utvikles for aktivitet og sitteområde. Biblioteket skal få en egen uteplass med direkte utgang via nye dører mot vest og egen hage med tilpasset møblering og beplantning, slik at man både kan bruke solsiden på en bedre måte, og samtidig ha oversikt mot lekeplassen.  Dette er utviklet sammen med biblioteket og kulturavdelingen.

Plaskedammen/skøytebanen fungerer både som viktig aktivitetsfaktor i byen om vinteren og som vannspeil resten av året . Flaten kan også tappes ned og brukes under arrangementer. De gamle trærne er bevart og sommerfuglhagen danner en naturlig ramme for helheten. Universell utformet møblering står i hele parken.

Til sammen skaper dette en fin ny møteplass for alle i Porsgrunn.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Porsgrunn
Oppdragsgiver: 
Porsgrunn kommune
Prosjektperiode: 2015-2019
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Foto: Pål Mæhlum