Plassen borettslag

Når vi planlegger uterom i borettslag, er en viktig del av oppgaven å få til gode fellesløsninger, men også å ivareta funksjoner og kvaliteter i halvoffentlige uterom og uterom av mer privat karakter. Disse planjobbene omhandler både blokkbebyggelse, firemannsboliger, rekkehus og kjedehus. Hele denne spennvidden gir litt ulike utfordringer, men også planoppgaver som er spennende og varierte. De fleste steder har potensiale og uutnyttede muligheter for å tilrettelegge for allsidig bruk og vakre rammer omkring uterommene og møter mellom folka som bor her. Helhetsplanlegging som ivaretar funksjonalitet, estetikk, stedets kvaliteter, folks ønsker, økonomi og fornuftig drift er viktig å ta høyde for når vi planlegger sammen med borettslaget. Feste Grenland as har lang erfaring (siden 1988) med planlegging innenfor hele bredden av landskaps-arkitektfaget.

Det siste borettslaget vi har arbeidet med, er Plassen Borettslag på Gulset, i Skien kommune. Her ønsket borettslaget å få laget en plan for uteområdene sine, både på grunn av at de var sterkt nedslitte, men også for å få opp kvaliteten og bruksegenskapene.

Dette har skapt et mer attraktivt bomiljø og gitt beboerne en ny stolthet. Vanligvis vil en slik oppgradering øke prisnivået i borettslaget, slik at en får gevinst enten en blir boende eller skal selge bolig.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Skien
Oppdragsgiver: 
Plassen Borettslag
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Telemark Park og Hageanlegg