tomtestudie ordfører voldens vei 

Tomtestudie for Odin eiendom, Ordfører Voldens vei 11. 14300m2 tomt skissert med 41 eneboliger i kjede og 4 firemannsboliger. Kommuneplanen sier 35% BYA ergo ca 5000m2 utviklet BYA. Konsept - repetisjon med stor variasjon.

Forutsetninger fra tiltakshaver:

- Tomt ca 14.300m2
- Høyest mulig utnyttelse iht komuneplanen på 35% BYA eneboliger/ rekkehus samt 2-4 stykk 4-mannsboliger
- Innkjøring sør for låven i Ordfører Voldens vei
- Minst 2 felles returpunkt for søppelhåndtering gjesteparkeringsplasser fordeles gjevnt utover i situasjonen

Eneboliger/ rekkehus grunnflate ca 70m2 BTA
- 2 etasjer
- Plate på mark
- 1 parkering garasje/ carport, 1 på terreng

4-mannsboliger grunn ate ca 150m2 BTA
- 2 etasjer
- Plate på mark
- 2 leiligheter pr etasje
- Utvendig adkomst til 2.etasje
- 1 parkeringsplass pr. enhet 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Mysen
Oppdragsgiver:
Odin Eiendom
Prosjektperiode: 2015-2016
Arkitekt: L/I + Feste Grenland