Nordentorget

På oppdrag fra Porsgrunn kommune har vi tegnet plan for oppgradering av Nordentorget.

Målet har vært å gjøre torget mer offentlig. Sitteplasser, trær og stauder i organisk formede plantekasser, elementer til lek og rekreasjon sammen med uteserveringer, skal skape et livlig byrom. Tak over utserveringer er forenklet og gjort lettere i uttrykket. Plassen får nytt gulv med tydelige ganglinjer. Eksisterende betonggjerde mot elva erstattes med et glassgjerde som åpner plassen mot elva. En utkikksbru gir mulighet for å komme ut og se utover "ælva". Plassen har blitt bilfri.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Porsgrunn
Oppdragsgiver: 
Porsgrunn kommune
Prosjektperiode: 2009-2010
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Konsulenter: Infratech, Tore Mathisen AS, Sweco     Entreprenør: Hauk AS           
Anleggsgartner: Sten og grøntanlegg AS