nord-aurdal barneskole

I forbindelse med sammenslåing av tre skoler i Nord-Aurdal og utvidelse av Fagernes barneskole, ble helt nye uteområder utformet. Prosjektet rommer et nytt omfattende system for veger, kjøremønster, parkering, bussoppstilling og gangveger i tillegg til varierte uteområder i forbindelse med det nye bygget.

Skolegården består av bl.a atrium, amfi, naturlekeplass med vannspeil (bekk, overvannshåndtering) i tillegg til øvrige lekeplasser/skolegård og ballarealer. Et utfordrende terreng og en meget bratt byggetomt gjør at det er arbeidet mye med terrengforming i prosjektet. 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Fagernes, Nord-Aurdal
Oppdragsgiver: Nord-Aurdal
kommune
Prosjektperiode: 2010-2012
Landskapsarkitekt:
Feste Kapp
Arkitekt: JAF arkitektkontor