HODALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE   Feste NordØst
 KULTURMINNEPLAN ÅMOT  Feste NordØst
 INNFALLSPORT - GUTULIA NASJONALPARK   Feste NordØst
 TELEMARKSKANALEN -FORSTUDIE Feste Grenland
 TREPLAN BERGEN Feste Grenland/NordØst
 INNFALLSPORT TIL FEMUNDSMARKA NASJONALPARK   Feste NordØst
 BAROKKPARKEN HIORT-ENGANG Feste NordØst
 ALLÉPROSJEKTET Feste Kapp
 TREPLAN PORSGRUNN Feste Grenland
 SØLEN Feste Kapp
 SANNIDAL KULTURLANDSKAP Feste Grenland
 JOMFRULAND Feste Grenland
 BØRSESJØVASSDRAGET Feste Grenland
 LYNGHEISENTERET Feste Grenland
prev / next