nytt medisinsk universitet, India

Med støtte fra Den Norske Ambassaden i Delhi er vi engasjert til å gjennomføre et forprosjekt for nytt medisinsk Universitet i Chauntra, Indisk Himalaya.

Forprosjektet som startes opp våren 2009 og avsluttes våren 2011, skal omfatte steds-/landskapsanalyse og planer som viser helhetsgrep. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med Men Tsee Khang, det tibetanske sykehuset i Dharamsala som vi har samarbeidet med siden 2004, og norske myndigheter.

Det vil bli lagt vekt på holistisk planlegging og at det framtidige universitetet blir forankret i viktige verdier i den tibetanske kulturarven. Et viktig utgangspunkt for planarbeidet mot det tibetanske flyktningesamfunnet i India, har vært et gjensidig ønske om kunnskapsutveksling og -formidling og oppbygging av identitet. Den tibetanske kulturen har et klart helhetssyn på landskap, arkitektur og mennesker. Vi som landskapsarkitekter arbeider med stedet som utgangspunkt. En arbeidsmetode som tar utgangspunkt i den tibetanske tradisjonen og i stedet, vil også være forenelig med å ta vare på lokale kvaliteter i denne delen av Indisk Himalaya.

Norbulinkainstituttet i Dharamsala er et godt referanseanlegg, der tibetansk kulturarv er synliggjort på en fin måte i bygninger og uteanlegg. Et samarbeid med dem vil være ønskelig. Nettverksbygging er også viktig for å bygge opp og få tilbake stolthet og kunnskap om egen identitet, røtter og bakgrunn.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Chauntra, Indisk Himalaya
Oppdragsgiver:  
Men Tsee Khang
Med støtte fra:  Den norske ambassaden i Delhi
Landskapsarkitekt: 
Feste Landskap
Prosjektperiode: 2009-2011