Men tsee khang - sykehus

Det tibetanske sykehuset, Dharam Sala, India

Planer for oppgradering av uteområdene ved dagens sykehus

Fra 2004 har Feste Grenland as hatt kontakt med Det tibetanske flyktningesamfunnet i Dharamsala, Nord India. Vi har bistått med faglige råd og bistand på landskapsplanlegging for Men Tsee Khang, det tibetanske sykehuset. Prosjektleder i India, seniorlandskapsarkitekt Trond Endresen, har gjennom 20 år vært mange ganger i India og Buthan og lært mye på disse reisene. Særlig om mangfoldet i landskap, kultur og folk.

I arbeidet med sykehuset står sammenhenger mellom helse, landskap, arkitektur og plantebruk i fokus. I den tibetanske medisinen er nettopp sammenhenger og helhet sentralt. 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Men Tsee Khang, Dharam Sala, India
Oppdragsgiver: 
Men Tsee Khang
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Prosjektperiode: 2006-2007