Coop Lena

På vegne av Coop Innlandet Eiendom har Feste Kapp utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Alfhaug, på Lena i Østre Toten kommune. 

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny dagligvarebutikk med tilhørende leiligheter. 

 

 

 

 

Prosjektfakta:

 Sted: Lena        Oppdragsgiver: Coop     Innlandet Eiendom                  Prosjektperiode: 2016-2017      Arkitekt: JAF Arkitektkontor    Arealplanlegger: Feste Kapp