Kulturstredet - gjøvik

Kulturstredet er gatestrekningen langs Gjøviks nye kulturhus og hotell. Det er det første byrommet langs Hunnselva i Gjøvik sentrum, hvor hensikten delvis er å synliggjøre elva igjen.

Prosjektets hovedgrep er meget enkelt, en rett gatestrekning som forholder seg til vegglivet, og en mur i granittblokker som forholder seg til og former seg etter elvekanten. 

Granittmuren tar utgangspunkt i de naturgitte forutsetningene på stedet nemlig høydeforskjellen mellom elva og gata samt bredden på skråningen. Muren har ulik bratthet og vrir seg således som en propellform. På murens midtparti er det etablert en trapp ned til vannet.

Gatas gulv er inndelt i gangsoner langs vegglivet og elva i tillegg til en steinlagt kjørebane i midten. Materialvalg er gjort med tanke på helhet og holdbarhet. Rekkverk og benker er designet som en del av prosjektet.

M8 Design har utformet skilter, mens kunstner Ulla-Mari Brantenberg har utformet glasskulpturen i forbindelse med Gjøviks by-jubileum i 2014.

 

 

 

Prosjektfakta:

Byggherre: Gjøvik kommune
Utførende: Eiker grøntmiljøAS  
Landskapsarkitekt: Feste_Kapp
Kunstner: Ulla-Mari Brantenberg
Grafisk design: M8 Design