kragerø golfpark

Vi utarbeidet konsekvensutredning, reguleringsplan og byggeplaner for Kragerø golfpark på Stabbestad. Den viktigste utfordringa var å tilpasse banen til det kollete landskapet på en slik måte at banen underordna seg og slik at vi slapp uheldig sprengning og fylling. Den eksisterende skogsvegetasjon er tatt vare på omkring hver enkelt bane. Innpassing i skoglandskapet er gjort slik at de som spiller skal se en bane om gangen, innrammet av furuskog. Opplevelsen av å bevege seg gjennom anleggets ulike baner blir slik også en opplevelse av landskapsrom og natur. 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Stabbestad, Kragerø     
Oppdragsgiver: 
Kragerø Golfpark  
Prosjektperiode: 2004-2006 
Byggeår: 2006-2007       
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Golfbanearkitekt: Tor Eia   
Entreprenør:  Hauk AS