kongsgårdmoen skole, detaljregulering

Hensikten med planarbeidet var å tilrettelegge for en moderne og fleksibel 2-parallell skole, med mulighet for utvidelse til 3-parallell, 1.-7. trinn. Eksisterende skolebygg var for liten i forhold til antall fremtidige elever. Eksisterende skolebygg skulle brukes frem til ny skole sto ferdig, da den ble revet. Det var også behov for å etablere nye trafikkløsninger innenfor planområdet, da disse ikke var optimale i forhold til trafikksikkerhet og kravene som fulgte når antall elever ville øke. Området som ble regulert var i hovedsak allerede regulert til offentlig bebyggelse og samferdsel (gjeldende reguleringsplan fra 2002) og tiltaket var i tråd med gjeldende kommuneplan.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Kongsberg
Oppdragsgiver:  Kongsberg kommunale eiendom, KKE
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Prosjektets størrelse: 
35 400 m2
Prosjektperiode: 2013-2014