Klosterøya - ventende landskap

Klosterøya ligger fint plassert inn mot Skien sentrum, omgitt av vann på alle kanter. Øya har en lang historie som spenner fra klostervesen til industri og stedet har vært viktig for Telemark fra middelalder frem til idag. I 2007 la Norske Skog ned sin virksomhet her. Klosterøya skal nå utvikles til å bli en åpen og levende bydel.  

For å åpne Klosterøya for byens befolkning, ble prosjektet "Klosterøya - Ventende landskap" satt igang i februar 2007. Prosjektet skulle være fremtidsrettet og moderne, samtidig som øyas historie, også den nære, skulle ivaretas og utvikles som en del av Klosterøyas nye identitet. 
Utgangspunktet vårt har vært å se på hvordan Klosterøya med enkle midler kunne bli et spennende sted for byens folk og besøkende også i en venteperiode, mens det arbeides med utviklingsplaner for hvordan øya skal utvikles endelig. Vi ønsket å fokusere på mulighetene i det som alt finnes på Klosterøya; i landskap, bygninger, mellomrom, konstruksjoner og industrielementer. Til sammen skulle dette gi oss muligheten til å skape et spennende ventende landskap for alle.

Når Vestfronten i fjor blei åpna for publikum, var mye av det Ventende Landskapet gjennomført. Skatepark, konserthage, amfier, baner, treplantinger og møblering av gjenbrukselementer er viktige deler av det ventende landskapet.

Prosjektet tar også for seg andre deler av øya og inneholder flere spennende idéer som ennå ikke er gjennomført.

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Den gamle Uniontomta på Klosterøya, Skien sentrum   
Byggherre: Norske Skog/ Klosterøya AS
Kunstner: 
Morten Kildevæld Larsen
Kulturprodusent: Gunn Marit Christensson Springer Kulturstudio
Byggeår: 2007
Anleggsgartner: Nordengen
Entreprenør: Hydro PT