kjølåsen driftsplan

Tiltaket er regulert som Kjølåsen steinbrudd og drives av Maskinsentralen AS. Bruddet ligger i Leinesfjord i Steigen kommune. Uttaket ligger langs fylkesveg 835 og har tilkomst fra denne. Det har vært drevet steinbrudd på stedet tilbake til 1960-tallet og opprinnelig etablert av statens vegvesen. Områdene som i dag ikke er tatt i bruk til masseuttak inneholder lyngrabber og områder med bjørkeskog.

Feste Grenland har utarbeidet komplett driftsplan inkl. karter og tekst i henhold til kravene fra direktoratet for mineralforvaltning (DirMin).

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Lifjell
Oppdragsgiver: 
Maskinsentralen as
Prosjektperiode: 
2015
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland