KirKEBy Sør Bydelssenter

På vegne av Tema Eiendom har Feste Kapp utarbeidet detaljreguleringsplan for Kirkeby sør bydelssenter, på Gjøvik. 

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny nytt kontorbygg og hovedkontor for Tema Eiendom AS

 

 

 

 

Prosjektfakta:

 Sted: Gjøvik     Oppdragsgiver:  Tema Eiendom                  Prosjektperiode: 2016-2017      Arkitekt: JAF Arkitektkontor    Arealplanlegger: Feste Kapp