Kanalplassen i arendal

Første fase av Kanalplassen er bygd, med universell utforming og sittetrapper opp mot ungdomshuset Kilden. Den opprinnelige planen vi utarbeidet, omfattet også utforming av plassen med nytt gulv og sammenheng videre ut mot Pollen.

Neste fase er nå under vurdering. Den videre utformingen skal sees i sammenheng med en større byromsanalyse kommunen nå er igang med; - hva skal de ulike plassene i byen brukes til og hvordan gi dem ulike kvaliteter og funksjoner. En viktig del av diskusjonen er også hvordan byen skal forholde seg til de gamle kanalene.

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Arendal sentrum
Oppdragsgiver: 
Arendal kommune Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Entreprenør: Landskaps-entreprenørene