kulturlandskapet jomfruland

Beitelaget på Jomfruland tok i desember 2005 initiativ til oppstart av dette kulturlandskapsprosjektet som omfatter gårds-eiendommene på øya. Landskapsarkitektene Feste Grenland AS ble engasjert til den faglige delen av arbeidet. Fylkesmannens landbruksavdeling har bevilget midler og kommunen ved jordbrukssjefen har fordelt midlene.

Jomfruland er en helt spesiell øy i norsk kystlandskap, skapt av landisen i siste istid. Øya har et stort mangfold i naturtyper og kulturlandskap og er ett av 5 utvalgte nasjonale kulturlandskaper i Telemark.

Øya har aktiv landbruksdrift med flere melkeprodusenter og er Kragerø kommunes viktigste jordbrukssområde. Jomfruland har et stort potensiale som eksempelområde/pilotprosjekt for å ta vare på kystjordbruket i framtida. Aktivt landbruk er grunnlaget for å opprettholde et levende kulturlandskap.

Målsettingen med arbeidet har vært å opprettholde et levende lokalsamfunn med aktiv landbruksdrift. Hovedfokus er å styrke miljøkvalitetene, utnytte ressursgrunnlaget i landbruket og utvikle natur- og kulturbasert reiseliv i samspill og takt med primærnæringen selv. Forholdet mellom skjøtsel og vern er viktig å avklare i forhold til den helhetlige forvaltningen av øyas verneområder. Jomfruland er kjent både i ulike fagmiljøer og av de mange turistene som besøker øya. Mange har et sterkt forhold til øya og kvalitetene knyttet til natur, kultur og landskap.

Arbeidet Feste landskapsarkitekter har gjort omfatter en kulturlandskapsanalyse av øya som helhet og et forslag til skjøtselsplan for gårdseiendommenes innmark, utmark og skog. Det arbeides videre med å få i gang et prosjekt som tar for seg det mytiske landskapet med fokus på sagn, fortellinger og historier knytta til Jomfruland

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Jomfruland, Kragerø        
Oppdragsgiver: 
Jomfruland beitelag
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Prosjektperiode: 2006-2008