INNFALLSPORT til Femundsmarka nasjonalpark

Femundmarka nasjonalpark kan nås fra flere ulike lokaliteter. Vi har sett på mulighetene for å tilrettelegge for adkomst til nasjonalparken fra noen av disse plassene, blant annet Synnervika i Røros kommune, i nordenden av Femunden.

 

Synnervika er anløpssted for skyssbåten Femunden II, som har fast rute i sommerhalvåret. Båten frakter turister, besøkende og fastboende over Femunden.

Vår oppgave har vært å finne løsninger for «holdeplass» for båtturistene, venteskur, opparbeiding av informasjon, skilting, møblering og parkeringsplasser.

Synnervika ligger naturskjønt til, med fergekai, sandstrand, skipperhus, uthus og bilatkomst. Området trenger en opprusting og kanalisering av trafikk og bevegelsesmønster, samt egnet oppholdssted for de som venter på båten.

Vi har tegnet et skisseforslag som omfatter punktene over. Informasjon og skiltbruk skal følge designmanualen til miljødirektoratet.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Synnervika
Oppdragsgiver:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Landskapsarkitekt: 
Feste NordØst as
Prosjektperiode:  
2016