innby - Porsgrunn min by

Kort om prosjektet: Sentrumsutvikling og byliv er viktig for Porsgrunn, og som i mange andre mindre byer er handelen og aktiviteten i sentrum truet. Porsgrunn min by har tatt initiativ til et gårdeierprosjekt for å drive sentrumsutvikling. Dette prosjektet har fått navnet InnBy. Feste har arbeidet med forprosjektet i perioden oktober 2014 til april 2015.

Prosess/effektivitet: Forprosjektet ble vedtatt av Porsgrunn kommune den 16.10.2014. De har også vært med på finansieringen. Forprosjektet har omfattet en åpen InnBy-uke som en del av Kulturnatta 2014, utarbeidelse av et felles og samkjørt innspill til gatebruksplan fra gårdeiere og næringsliv i sentrum oversendt kommunen i desember 2014, utarbeidelse av en mulighetsstudie for Midtbyen; utviklingsskisse på bo, aktivitet og innovasjon i en omforent prosess med gårdeierne, utarbeidelse av tiltak på å forsterke attraksjon og næringsgrunnlaget i sentrum, tiltak for et hovedprosjekt.

Måloppnåelse: Det overordnede målet for sentrumsutviklingen er økt bruk av sentrum, med fokus på områdene butikk og innovasjon; med flere næringsdrivende, mer handel og innovasjon/gründing i sentrum, bo i sentrum; spesielt rettet mot målgruppen unge voksne i etableringsfasen og studenter, tilgjengelighet og bruk av sentrum; trafikkløsning, parkering, byliv, aktivitet og opplevelse av byen. Forprosjektet danner grunnlaget for samarbeid mellom private næringsdrivende og gårdeierne og kommunen. Denne dialogen tas med videre inn i byformingsprosjekter som er i arbeid knyttet til arbeidet med Brustrøket, Down Town-planen og Bypakke Grenland.

Presse

http://www.ta.no/Heftige_planer_for_sentrum-5-50-62113.html

http://www.pd.no/lokale_nyheter/article7652407.ece

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Porsgrunn sentrum
Prosjektperiode: 
Oktober 2014 -april 2015
Prosjekteier: PorsgrunnMinBy
Prosjektleder: 
Gunn Marit Christenson
Landskapsarkitekt: 
Feste Landskap
Arkitekt: Feste Landskap v. David Fjågesund og Børve og Borchsenius