Infopunkt Tolga

På oppdrag fra Tolga kommune har Feste Grenland og Feste NordØst samarbeidet om et skisseprosjekt for utviklingen av det gamle kraftstasjonsbygget ved Toljefossen i Tolga sentrum.  Bygget har skiftet funksjon flere ganger, og konstruksjonen har tilpasset seg varierende bruk i over hundre år. Skisseprosjektet Infopunkt Tolga har som mål å illustrere hvordan man med relativt enkle arkitektoniske virkemidler kan transformere dette historisk viktige bygget til å bli et informasjonspunkt som skaper attraksjonsverdi og stoppeffekt for Tolga. 

Byggets historie er tett knyttet til Toljefossen og det omkringliggende landskapsområdet. For å oppnå en best mulig interaksjon mellom bygget, parken og fossen, er det naturlig at informasjonspunktet etableres i byggets andreetasje. På denne måten trekkes besøkende opp i parken og får en opplevelse av fossen og rørgata før man entrer bygget. Ved å åpne opp den nordlige gavlen med glass, etablerer man videre en sømløs overgang mellom informasjonspunktet og parkrommet. 

Fasademessig er det ønskelig å fjerne kledningen og eksponere den originale tømmerkassa. Tømmeret er vurdert til å være i relativt god stand, selv om man må regne med at veggene har blitt perforert og endret utfra byggets skiftende bruk. I de delene av fasaden hvor dette er tilfelle foreslås det å lekte ut et sekundærsjikt i form av en spilekledning. Spilesjiktet, utført i jernvitrolbehandlet malmfuru, vil på en nøytral måte dekke over uønskede sår i fasaden, samtidig som det underordner seg de mer massive laftestokkene. 

Det er ikke ønskelig å gjenskape bygget i sin originale form, da byggets antikvariske verdi uansett anses som lav. Byggets kvalitet og potensiale er snarere knyttet opp mot dets kulturhistoriske verdi, i måten bygget stadig har tilpasset seg ny bruk og levd i takt med et samfunn i endring i over hundre år. Gjennom etableringen av et informasjonspunkt vil bygget nok en gang få en ny bruk. På lik linje med byggets tidligere bruksendringer er det naturlig at de arkitektoniske grepene som nå gjennomføres representerer tiden vi lever i. På denne måten viderefører vi byggets logikk med å legge til noe nytt, samtidig som man tar vare på noe av det gamle. Som et svar på dette foreslås det å sette inn presise, moderne vinduer i alle fasadene. Vinduene, med dype utstikkende karmer kledd i kobberbeslag, danner en tydelig kontrast til de gamle, værbitte tømmerveggene. På innsiden av tømmerveggene trekkes de dype karmene inn i rommet og blir en del av formidlingsmøbleringen til informasjonspunktet. Bruken av kobber i et moderne format gir et subtilt pek bakover i historien til områdets mangehundreårige industrivirksomhet.  

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Tolga
Oppdragsgiver: Tolga kommune
Prosjektperiode: 2017-2018
Arkitekt: Feste Grenland as
Landskap: Feste NordØst as