hvittingfoss barnehage

Hvittingfoss barnehage er en av seks kommunale barnehager som det er bevilget betydelige midler til å oppgradere uteområdene i en 3-års periode.

Hvittingfoss var slitt og utdatert med tanke på uteområdene. I dialog med barnehagen ble det lagt stor vekt på å oppgradere de sentrale lekeområdene i nord og aktivitetsletta i syd. Dette har gitt et løft for barnehagen, med et større register av lekeaktiviteter, men også sosiale sammenhenger.

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Kongsberg
Oppdragsgiver:
Kongsberg kommune og KKE
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Prosjektperiode: 2015-2016
Foto: Dag Jenssen