Hovedgata/Holgata og museumshagen i tvedesTrand

Vinner av Vakre vegers pris 2018. Les mer her.

Kort om prosjektet: Hovedgata/Holgata binder sammen øvre og nedre nivå i Tvedestrand sentrum. Dette er en viktig brosteinsbelagt bygate fra gammelt av, men den har gjennom mange år ligget gjemt under asfalten. I forbindelse med at kommunen skulle legge nytt vann- og avløpssystem, begynte man å se på muligheten for også å gjøre noe med selve gata. Fallforholdene måtte justeres for å få kontroll på overvannet og gategulvet kunne igjen bli steinlagt. Et gjennomgående felt med prikkhuggete granittheller ble lagt som en universelt utformet løper gjennom hele gateløpet. Det aller meste av den gamle gatesteinen, som lå under lag med asfalt, er gjenbrukt og supplert med gammel gatestein fra andre anlegg. Belysning og kunstnerisk utsmykking har vært en viktig del av oppdraget. Gatebelysning på vaiere og romdannende belysning som fokuserer på Tvedestrands historie og identitet, har tilført gata det lille ekstra. I tillegg til prosjektering og rehabilitering av Holgata/Hovedgata er det også med utgangspunkt i Tvedestrand sitt stedsutviklingsprosjekt Byløft arbeidet med kunstnerisk plattform for Tvedestrand, forprosjekt for åpning av Møllebekken og forstudie for Aktiv Rast ute ved ny E18.

Prosess/effektivitet: Prosjektet er gjennomført i tverrfaglig samarbeid med ingeniører på veg, vann og avløp i Stærk og co, lysdesigner og billedkunstner. Prosjektet tar utgangspunkt I Tvedestrand sitt stedsutviklingsprosjekt Byløft. Medvirkning av næringsdrivende  

Måloppnåelse: Gata sto ferdig bygd i juni 2016 og både kommunen, de næringsdrivende  og lokalbefolkningen i byen gir svært gode tilbakemeldinger på tiltakene som er gjennomført. Private bygg har blitt pussa opp og prosjektet er omtalt i nabobyer og i fylket som helhet som godt eksempel.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Tvedestrand
Oppdragsgiver: 
Tvedestrand kommune
Prosjektperiode: 2014-2016
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Arkitekt: Feste Grenland
Konsulenter: Stærk og co.
Entreprenør: Haugsjå AS,
Traftec     
Anleggsgartner: 
Overland utemiljø
Kunstner: Ann-Kathrin Samuelsen
Lysdesign: Tonje Tjønneng-Haukås
Forprosjekt: Asplan Viak, Arendal