helle skole, kragerø

I samarbeid med Børve & Borchsenius arkitekter AS har vi detaljprosjektert helt nytt skoleanlegg med tilhørende skolegård på Helle i Kragerø kommune. Anlegget skal også videreutvikle og supplere tilliggende idrettsanlegg.

Vi har hatt hovedfokus på å utnytte de eksisterende kvalitetene som terrenget gir, både i forhold til bygningsplassering/ -tilpasning og lekekvaliteter. Terrenget er relativt kupert og det har vært en utfordring å utnytte eksisterende terreng på en god måte i forhold til krav til universell utforming.

Vi har jobbet bevisst med å spille på mulighetene som ligger i eksisterende terreng og vegetasjon før vi har supplert med "ferdigproduserte" lekeapparater.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Kragerø                      
Oppdragsgiver: 
Kragerø kommune
Prosjektperiode: 2007-2009
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Arkitekt: Børve & Borchsenius
Entreprenør: Kruse Smith AS
Anleggsgartner: 
Garthe grøntanlegg AS