Hedvigs hybel

På oppdrag fra Skien kommune har vi prosjektert oppgradering av bakgården ved Skien kulturskole og ungdomstilbudet ved Ibsenhuset, kalt Hedvigs hybel. Oppgaven var å lage et møtested for ungdom og en arena for fremføring av forestillinger av og for ungdom, med utgangspunkt i konserter og kulturaktiviteter knyttet til kulturskolen og Hedvigs hybel. Bakgården var grå og forlatt og skeiv, og litt skummel. Løsningen som nå er bygd, har tatt opp det skrå terrenget med flere trinn og nivåer, og har på den måten gitt mer brukbare flater og naturlige sittekanter. Det er tilrettelagt for en scene, med sitteplasser i et amfi, lagt inn universelt utforma gangsone mellom Hedvigs hybel og kulturskolen, og et lite plassgulv av belegningsstein med grusdekke omkring. For å få gjort mest mulig for forholdsvis begrensede midler, er anlegget langt på veg bygd med gjenbruks-materialer fra kommunen sitt lager, supplert med Jahrra jernbanesviller og noe nyinnkjøpt belegningsstein.

Som del av anlegget er det også plassert inn to musikkøvingsbokser som kommunen hadde stående. Siden arealet ikke er så stort, og også for å skape et fint uterom med gode rammer, var det ønskelig å plassere disse på pilarer i skråningen mot sør. 4 stålkjernepeler er boret ned til fjell i skråningen. De har en diameter på ca. 200 mm. Fra ca. 0,5 meter under terreng og til oppunder musikkboksene er det støpt en pilar rundt pelene med diameter ca. 400 mm. Oppe på flata er det støpt en betongkonstruksjon for horisontal avstiving. Denne har også fått funksjon som platå for scenegulvet som ligger på framsida og med direkte inngang til øvingsboksene. Mellom de to boksene er det lagt inn en veranda der man kan gå ut og få utsyn over den grønne skråningen og etter hvert inn i trekronene. I foten av skråningen er det bygd en terrengmur for å sikre at det ikke graves lengre inn i skråningen enn det alt er gjort ved parkeringsplassen som er etablert på nedsida. Den vesle skogen på nedsida av musikkboksene skal skjøttes til å bli en fin liten lund eller skogholt som rammer inn musikkboksene. 

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Skien
Oppdragsgiver: 
Skien kommune
Prosjektperiode: 2016-2018
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Arkitekt: Feste Grenland
RIB: A.L. Høyer
Utførende: Telemark park og hageanlegg
Foto: Dag Jenssen