Harstad sentrum kommunedelplan

Feste landskap, i samarbeide med Norsam as og Helt Grønn as, ble valgt som konsulenter for utarbeidelse av kommunedelplan for Harstad sentrum.

Harstad kommune ønsket å få utarbeidet en sentrumsplan som skulle være et verktøy for god utvikling av sentrum. Fokuset for planarbeidet var aktive fasader, sjøfront, trafikk, parkering og rekreasjonsområder.

Planprosessen har vært bred og omfattende, med møter og avklaringer for de ulike aktørene i Harstad sentrum. De mest sentrale delene av arbeidet har knyttet seg til samferdsel, med trafikkanalyser, samt prinsipper for utvikling av sjøfronten og havneområdet.

Det ble utarbeidet flere temakart knyttet til kommunedelplanen:

  • Byrom og rekreasjon
  • Samferdsel
  • Sentrumsformål
  • Boligstruktur
  • Historisk utvikling og dagens vern.

Videre ble alle gjeldende reguleringsplaner gjennomgått og innarbeidet i kommunedelplanen.

3D modeller ble benyttet for vurdering og synliggjøring av ulike planforslag fram til det endelige planforslaget.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Harstad sentrum
Oppdragsgiver : 
Harstad kommune
Prosjektperiode: 2013-2015  
Landskapsarkitekt: 
Feste NordØst
Samarbeidspartner: 
Helt Grønn as (arkitektur)
Norsam as (trafikkanalyse)